Prémiové produkty

Výstuž pre silne namáhané konštrukcie 

Švajčiarske vysokovýkonné polymérové vlákna so statickým výpočtom dokážu efektívne redukovať alebo úplne nahradiť konštrukcnú oceľovú výstuž betónu. 

  • Priemyselné haly a sklady
  • Nákupné centrá
  • Garáže a parkoviská
  • Vonkajšie plochy
  • Poľnohospodárske stavby

Jednoduchšie vlákna pre redukciu trhlín 

Zmraštovacie trhliny pod kontrolou

Moderné vlákna vytvárajú hustú homogénnu sieť, ktorá účinne eliminuje vznik zmrašťovacích trhlín v počíatočných štáciách zrenia betónu. Vďaka nízkej hmotnosti ich ľahko pridáte do miešanej betónovej zmesi, ktorú môžete ďalej spracovať obvyklým spôsobom. 

  • Podlahy
  • Potery
  • Podkladný betón